KALENDER

20OKT
Ny i Arbetsledarrollen
20 – 22 oktober

ANMÄL HÄR

23OKT
Heta Arbeten
23 oktober

ANMÄL HÄR

28OKT
SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete
28 oktober

ANMÄL HÄR

NYHETER

RÄDDNINGSSKOLAN SKÖVDE

Räddningsskolan är en utbildningsanordnare i Skövde. Våra utbildningar syftar till att på olika sätt skapa en tryggaren arbetsplats genom att sprida
kunskap inom såväl krishantering, akut omhändertagande och brandsäkerhet som medarbetar- och ledarskapsutveckling.

Vi erbjuder utbildningar av hög kvalitet som ger effekt och leder till ett effektivt ledarskap och en personlig utveckling för alla anställda samt skapar
en förberedelse inför oväntade situationer.

Beläget mitt i Skaraborg är våra utbildningar lättillgängliga – Skövde ligger endast en timmes tågresa från Göteborg och två timmar från Stockholm.

POPULÄRA UTBILDNINGAR

UGL – UTVECKLING AV GRUPP OCH LEDARE

UGL brukar kallas en av de bästa ledarskapsutbildningarna i Sverige. Kursen vänder sig till dig i chefs- och arbetsledarposition, projektledare eller dig med personalansvar.

NY I ARBETSLEDARROLLEN

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper i ledarskap och därmed verktyg att möta
olika situationer en arbetsledare ställs inför. Ta första steget i rollen som en kompetent ledare.

GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDD

Dagligen inträffar brandtillbud på arbetsplatser. Att ge din personal grundläggande brandskyddsutbildning är en god investering som leder till ökad brandsäkerhet.

AKTIVT MEDARBETARSKAP

Medarbetarskap, liksom ledarskap, utvecklas bäst genom att relationen chef – medarbetare och medarbetare emellan stärks.Detta kräver ett samspel mellan engagerade medarbetare och närvarande chefer.